• Danh mục Hội chợ năm 2010 tại Argentina

  (07/11/2009)
  Kèm theo đây, chúng tôi xin gửi Danh mục các Hội chợ hàng năm ở AR. cho năm 2010. Chúng tôi xin lưu ý 1 số mặt hàng ta có thế mạnh và Hội chợ đáng chú ý ở AR. năm 2010 mà các chương trình XTTMQG có thể kết hợp cho năm 2010 như sau : 1. Hội chợ lần thứ 19 về giày dép xuân thu EFICA `81 và EXICAL tại Buenos Aires từ 07-09/02/2010 và tại TP Cordoba từ 21-23/02/2010. 2. Hội chợ Quốc tế về đồ gỗ và kỹ thuật công nghiệp gỗ FITECMA tại Buenos Aires từ 02-06/03/2010 . 3. Hội chợ Quốc tế về hàng dệt may SIMATEX tại Buenos Aires từ 03-06/03/2010 . 4. Hội chợ Quốc tế về hàng quà tặng mùa thu CAFIRA tại Buenos Aires từ 11-14/03/2010. 5. Hội chợ Quốc tế về đồ nhựa tại Buenos Aires từ 22-26/03/2010. 6. Hội chợ Quốc tế về Hàng thủ công Mỹ nghệ tại TP Cordoba từ 31/3-11/04/2010.
 • Hội chợ ẩm thực chuyên ngành rượu vang và rượu mạnh 2010

  (23/10/2009)
  Hội chợ ẩm thực chuyên ngành rượu vang và rượu mạnh 2010
 • Bảng giá thuê các thiết bị hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ (I)

  (22/07/2009)
  Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ xin giới bảng giá thuê các thiết bị hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Bảng giá thuê các thiết bị hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ (II)

  (22/07/2009)
  Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ xin giới bảng giá thuê các thiết bị hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Hội chợ thực phẩm SALIMA 2010

  (15/06/2009)
  Hội chợ thực phẩm SALIMA 2010