• Lịch hội chợ triển lãm tại Argentina

  (05/07/2010)
  Thương vụ Việt Nam tại Argentina xin giới thiệu một số hội chợ triển lãm lớn sẽ diễn ra tại Argentina trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2010, để các doanh nghiệp tham khảo và thu xếp thời gian tham gia.
 • Mời tham dự Hội chợ quốc tế Lagos 2010

  (30/06/2010)
  Theo thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ria, Hội chợ Thương mại Quốc tế Lagos 2010 sẽ được tổ chức tại thành phố Lagos, trung tâm công nghiệp và thương mại của Ni-giê-ria, từ ngày 5 đến 14 tháng 11 năm 2010. Hội chợ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Lagos tổ chức, là hội chợ thường niên uy tín nhất ở Ni-giê-ria, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981.
 • Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  (24/06/2010)
  Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng mời doanh nghiệp Việt Nam  tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế “Preview in Seoul 2010" từ 1/9-3/9/2010.
 • Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  (24/06/2010)
  Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng mời doanh nghiệp Việt Nam  tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế “Preview in Seoul 2010" từ 1/9-3/9/2010.
 • Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  Mời tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế 2010

  (24/06/2010)
  Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng mời doanh nghiệp Việt Nam  tham gia Hội chợ Dệt may quốc tế “Preview in Seoul 2010" từ 1/9-3/9/2010.