• Thông tin về Hội chợ Hàng nhập khẩu 2011 (IGF) tại Hàn Quốc

  Thông tin về Hội chợ Hàng nhập khẩu 2011 (IGF) tại Hàn Quốc

  (14/06/2011)
  Hội chợ Hàng Nhập khẩu 2011 là sự kiện thường niên do Hiệp hội các nhà Nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) tổ chức với sự tài trợ của Bộ Kinh tế tri thức, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA),...
 • Thông tin về Hội chợ Hàng nhập khẩu 2011 (IGF) tại Hàn Quốc

  Thông tin về Hội chợ Hàng nhập khẩu 2011 (IGF) tại Hàn Quốc

  (14/06/2011)
  Hội chợ Hàng Nhập khẩu 2011 là sự kiện thường niên do Hiệp hội các nhà Nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) tổ chức với sự tài trợ của Bộ Kinh tế tri thức, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA),...
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  (07/04/2011)
  Hội chợ thủy sản “Seoul Seafood Show 2011” đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế COEX-Hàn Quốc từ ngày 31/3-2/4/2011. Đây là Hội chợ thủy sản thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Chế biến và Xúc tiến các sản phẩm thủy sản Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Bộ Thực phẩm, Nông Lâm nghiệp và Thủy sản. Hội chợ năm nay có sự tham gia của 139 công ty, tổ chức trong lĩnh vực xuất khẩu và chế biến thủy sản và Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc, với tổng số 305 gian hàng.
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  (07/04/2011)
  Hội chợ thủy sản “Seoul Seafood Show 2011” đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế COEX-Hàn Quốc từ ngày 31/3-2/4/2011. Đây là Hội chợ thủy sản thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Chế biến và Xúc tiến các sản phẩm thủy sản Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Bộ Thực phẩm, Nông Lâm nghiệp và Thủy sản. Hội chợ năm nay có sự tham gia của 139 công ty, tổ chức trong lĩnh vực xuất khẩu và chế biến thủy sản và Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc, với tổng số 305 gian hàng.
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2011 tại Hàn Quốc

  (07/04/2011)
  Hội chợ thủy sản “Seoul Seafood Show 2011” đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế COEX-Hàn Quốc từ ngày 31/3-2/4/2011. Đây là Hội chợ thủy sản thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Chế biến và Xúc tiến các sản phẩm thủy sản Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Bộ Thực phẩm, Nông Lâm nghiệp và Thủy sản. Hội chợ năm nay có sự tham gia của 139 công ty, tổ chức trong lĩnh vực xuất khẩu và chế biến thủy sản và Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc, với tổng số 305 gian hàng.