• Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  (03/08/2012)
  “Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2012” là Hội chợ thủy sản thường niên và lớn nhất ở Hàn Quốc trong ngành thủy sản. Hội chợ năm nay (2012) sẽ diễn ra từ ngày 15-17/11/2012 tại Trung tâm thương mại BEXCO, Thành phố Busan. 
 • Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  (03/08/2012)
  “Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2012” là Hội chợ thủy sản thường niên và lớn nhất ở Hàn Quốc trong ngành thủy sản. Hội chợ năm nay (2012) sẽ diễn ra từ ngày 15-17/11/2012 tại Trung tâm thương mại BEXCO, Thành phố Busan. 
 • Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  Mời tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Busan 2012

  (03/08/2012)
  “Busan International Seafood & Fisheries EXPO 2012” là Hội chợ thủy sản thường niên và lớn nhất ở Hàn Quốc trong ngành thủy sản. Hội chợ năm nay (2012) sẽ diễn ra từ ngày 15-17/11/2012 tại Trung tâm thương mại BEXCO, Thành phố Busan. 
 • Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 từ 8-11/5/2012

  Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 từ 8-11/5/2012

  (20/06/2012)
  Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 được tổ chức tại tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) từ 8-11/5/2012. Đây là sự kiện thường niên quy tụ các nhà sản xuất thiết bị, chế biến và cung ứng trong ngành công nghiệp cà phê của Hàn Quốc.
 • Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 từ 8-11/5/2012

  Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 từ 8-11/5/2012

  (20/06/2012)
  Hội chợ Korea Coffee Festival 2012 được tổ chức tại tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) từ 8-11/5/2012. Đây là sự kiện thường niên quy tụ các nhà sản xuất thiết bị, chế biến và cung ứng trong ngành công nghiệp cà phê của Hàn Quốc.