• Mời tham gia Triển lãm quốc tế GyeongNam (Hàn Quốc) về Thực phẩm và Máy chế biến 2010 (GNFOOD 2010)

  Mời tham gia Triển lãm quốc tế GyeongNam (Hàn Quốc) về Thực phẩm và Máy chế biến 2010 (GNFOOD 2010)

  (26/02/2010)
  Ban tổ chức Triển lãm quốc tế GyeongNam về Thực phẩm và Máy chế biến mời các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tham gia Triển lãm nói trên, nội dung cụ thể như dưới đây:
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  (20/02/2010)
  Hiệp hội chế biến và Marketting sản phẩm Thủy sản Hàn Quốc (KFPMPA), Bộ Nông Lâm Ngư và Nghề cá Hàn Quốc (MIFAFF) và một số đơn vị liên quan bảo trợ tổ chức Hội chợ Thủy sản Seoul.
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  (20/02/2010)
  Hiệp hội chế biến và Marketting sản phẩm Thủy sản Hàn Quốc (KFPMPA), Bộ Nông Lâm Ngư và Nghề cá Hàn Quốc (MIFAFF) và một số đơn vị liên quan bảo trợ tổ chức Hội chợ Thủy sản Seoul.
 • Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  Hội chợ Thủy sản Seoul 2010

  (20/02/2010)
  Hiệp hội chế biến và Marketting sản phẩm Thủy sản Hàn Quốc (KFPMPA), Bộ Nông Lâm Ngư và Nghề cá Hàn Quốc (MIFAFF) và một số đơn vị liên quan bảo trợ tổ chức Hội chợ Thủy sản Seoul.