• Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  (16/06/2010)
  Hội chợ cà phê  quốc tế 2010 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm COEX, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ ngày 25/11/2010 đến ngày 28/11/2010.
 • Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  (16/06/2010)
  Hội chợ cà phê  quốc tế 2010 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm COEX, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ ngày 25/11/2010 đến ngày 28/11/2010.
 • Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  Mời tham gia Hội chợ cà phê quốc tế lần thứ 9 (năm 2010) tại Seoul, Hàn Quốc

  (16/06/2010)
  Hội chợ cà phê  quốc tế 2010 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm COEX, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ ngày 25/11/2010 đến ngày 28/11/2010.
 • Mời tham gia Hội chợ "Nhập khẩu hàng hóa 2010" tại Hàn Quốc

  (25/05/2010)
  Hội chợ "Nhập khẩu hàng hóa 2010" (Import Goods Fair 2010 – IGF 2010) là sự kiện thường niên và quan trọng nhất do Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc KOIMA tổ chức nhằm tìm kiếm các nhà xuất khẩu tiềm năng và uy tín của các nước và vùng lãnh thổ vào Hàn Quốc. Hội chợ này được Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc MKE bảo trợ cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại (MOFAT), Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA), các Đại sứ quán tại Hàn Quốc và Phòng thương mại Châu Âu tại Hàn Quốc (EUCCK).
 • Mời tham gia Hội chợ "Nhập khẩu hàng hóa 2010" tại Hàn Quốc

  (25/05/2010)
  Hội chợ "Nhập khẩu hàng hóa 2010" (Import Goods Fair 2010 – IGF 2010) là sự kiện thường niên và quan trọng nhất do Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc KOIMA tổ chức nhằm tìm kiếm các nhà xuất khẩu tiềm năng và uy tín của các nước và vùng lãnh thổ vào Hàn Quốc. Hội chợ này được Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc MKE bảo trợ cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại (MOFAT), Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA), các Đại sứ quán tại Hàn Quốc và Phòng thương mại Châu Âu tại Hàn Quốc (EUCCK).