• Danh sách Hội chợ, triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018

  Danh sách Hội chợ, triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018

  (08/12/2017)
  Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trân trọng giới thiệu danh sách các Hội chợ, triển lãm sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018 do Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp và Sở giao dịch hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) công bố.
 • Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ SIRHA ISTANBUL 2017

  Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ SIRHA ISTANBUL 2017

  (10/10/2017)
  Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trân trọng mời các doanh nghiệp tham gia gian hàng hoặc trưng bày hàng mẫu, catalogue và giới thiệu hàng xuất khẩu tại gian hàng của Thương vụ tại Hội chợ SIRHA ISTANBUL 2017
 • Danh sách các hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017

  Danh sách các hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017

  (16/12/2016)
  Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ xin trân trọng giới thiệu danh sách các hội chợ sẽ được tổ chức tại các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2017 do Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp và Sở giao dịch hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) cung cấp.
 • Mời doanh nghiệp tham gia các hội chợ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016

  Mời doanh nghiệp tham gia các hội chợ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016

  (29/06/2016)
  Thực hiện kế hoạch của Bộ Công Thương giao, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tham gia một số hội chợ để giới thiệu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các loại nông sản, thực phẩm, cà phê… tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó tìm kiếm các đối tác nhập khẩu, hợp tác kinh doanh sở tại.
 • Danh sách các hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016

  Danh sách các hội chợ của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016

  (11/12/2015)
  Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ xin trân trọng giới thiệu danh sách các hội chợ sẽ được tổ chức tại các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016 do Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp và Sở giao dịch hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) cung cấp.