• Danh mục các hội chợ, triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2018

  (03/08/2017)
  Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp danh mục các hội chợ, triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2018 để các doanh nghiệp và hiệp hội Việt Nam tham khảo.
 • Thông tin chi tiết về một số hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2017

  (01/11/2016)
  Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp thông tin chi tiết về một số hội chợ, triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan trong năm 2017, nhằm giúp các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt kịp thời và chính xác các cơ hội tham gia hội chợ, triển lãm tại thị trường này, phục vụ giao thương và kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu.
 • Mời doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng mẫu, tài liệu quảng bá tham gia Hội chợ thực phẩm quốc tế Cao Hùng 2016

  (03/10/2016)
  Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mời doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng mẫu, tài liệu quảng bá tham gia Hội chợ thực phẩm quốc tế Cao Hùng 2016.
 • Giới thiệu Hội chợ hàng Tết tại Đài Loan

  (14/09/2016)
  Hội chợ hàng Tết tại Đài Loan năm 2017 được tổ chức từ ngày 12-16 tháng 01 năm 2017 tại thành phố Đài Bắc. Đây là hội chợ được tổ chức định kỳ hàng năm, do Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) chủ trì, phạm vi sản phẩm trưng bày chủ yếu là thực phẩm và hàng tiêu dùng phục vụ Tết truyền thống. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng Việt Nam tiếp cận, khai thác thị trường Đài Loan.
 • Danh mục một số hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu tại Đài Loan năm 2017

  (27/07/2016)
  Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cung cấp danh mục một số hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu được tổ chức tại Đài Loan trong năm 2017 để các đơn vị và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo, phục vụ công tác xúc tiến thương mại và kinh doanh. Các hội chợ triển lãm này do cơ quan xúc tiến thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của Đài Loan là Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) chủ trì. Thông tin chi tiết, cập nhật về từng hội chợ triển lãm có thể tìm thấy tại địa chỉ: www.taiwantradeshows.com.tw