• Fieldays 2017- Hội chợ Nông nghiệp tại New Zealand

  (23/03/2017)
  Fieldays là Hội chợ nông nghiệp hàng năm, lớn nhất ở New Zealand và Nam bán cầu. Thường được gọi là "Field Days", tên chính thức của sự kiện là Fieldays. Có trụ sở tại Mystery Creek ở Hamilton, Waikato, sự kiện kinh doanh nông nghiệp của Fieldays thu hút hơn 120.000 du khách mỗi năm.
 • Thông tin các hội chợ triển lãm tại Niu Di-lân 2015

  (14/04/2015)
  Thương vụ Niu Di-lân xin giới thiệu các Hội chợ tại Niu Di-lân trong năm 2015 gồm 142 hội chợ trong đó có 14 Hội chợ các ngành hàng nông, lâm sản; 15 Hội chợ hàng quà tặng và thủ công mỹ nghệ; 19 hội chợ về thời trang...
 • Hội chợ và triển lãm tại Niu Di-lân

  (15/07/2014)
  Thương vụ Việt Nam tại Niu Di-lân xin giới thiệu lịch một số hội chợ, triển lãm chính tổ chức tại Niu Di-lân trong thời gian tới như sau: