(12/12/2018)

Hội chợ, triển lãm tại Israel trong năm 2019

Thương vụ giới thiệu một số hội chợ, triển lãm tại Israel trong năm 2019 trong file đính kèm để các doanh nghiệp tham khảo.

 Chi tiết xin xem tại: 

https://www.tradefairdates.com/Fairs-Israel-Z101-S1.html

 https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_israel.html

Thương vụ Việt Nam tại Israel