(29/11/2017)

Hội chợ triển lãm tại Ba Lan tháng 11 - 12/2017

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan giới thiệu các hội chợ triển lãm tại Ba Lan trong tháng 11 và 12 năm 2017

Xem file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan