(09/09/2008)

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NĂM 2009 TẠI XINGAPO

Đến nay, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã nhận được xác nhận từ các nhà tổ chức Hội chợ và Triển lãm quốc tế và Singapore về các Hội chợ và Triển lãm thương mại lớn tại Singapore sẽ diễn ra trong năm 2009. Các đơn vị và công ty có quan tâm xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Singapore