(11/11/2020)

Hội chợ thời trang quốc tế Copenhagen

Hội chợ thời trang quốc tế Copenhagen. Hội chợ được tổ chức 2 lần 1 năm.

Thời gian: 3-5/2/2021

Địa điểm: Trung tâm Bella, Copenhagen, Đan Mạch

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

  • Tel: +45 32 52 88 11
  • Fax: +45 32 51 96 36
  • Email: bc@bellacenter.dk

Website: https://www.ciff.dk/shows/ciff/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển