(10/01/2020)

Hội chợ Quốc tế về Công nghiệp chế biến gỗ Latvia

Thông tin về hội chợ Quốc tế về Công nghiệp chế biến gỗ Latvia, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp.
Hội chợ Quốc tế về Công nghiệp chế biến gỗ Latvia

Thông tin chi tiết

Tên hội chợ: Hội chợ Quốc tế về Công nghiệp chế biến gỗ

Thời gian dự kiến: từ ngày 8-10/5/2020 

Địa điểm: Trung tâm hội chợ quốc tế Riga, Latvia

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ

Ban tổ chức hội chợ

Điện thoại: +371 67065000 • Fax: +371 67065001

Email: nfo@bt1.lv

Website: https://www.eventseye.com/fairs/f-forest-and-wood-riga-(nature-expo)-1830-1.html

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển