(27/06/2019)

Hội chợ quốc tế Baghdad lần thứ 46

Hội chợ quốc tế Baghdad lần thứ 46 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 10/11/2019 tại Baghdad, I-rắc.

Công ty Quốc gia về Hội chợ I-rắc và Dịch vụ thương mại sẽ tổ chức Hội chợ quốc tế Baghdad lần thứ 46 tổ chức từ ngày 01 đến ngày 10/11/2019 với chủ đề “Nôi của nền văn minh, Phát triển và thách thức trong việc thu hút thế giới” tại Baghdad, I-rắc.

Thông tin giới thiệu về Hội chợ nêu tại file đính kèm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

E-mail: iraqifairs@gmail.com và interior.fairs@yahoo.com

Web: https://www.fairs.iq

Tel: 00964 7800 728 276

 Bộ Công Thương trân trọng chuyển thông tin đến các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp và tất cả các cá nhân có quan tâm.

Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi