(04/01/2017)

Hội chợ Quà tặng và Đồ gia dụng Úc

Hội chợ Quà tặng và Đồ gia dụng Úc sẽ được tổ chức tại Sydney từ 18-21/2/2017 và Melbourne từ 5-9/8/2017.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia gian hàng hoặc tham quan hội chợ xin xem chi tiết tại http://agha.com.au.

Thương vụ Việt Nam tại Australia