(08/09/2020)

Hội chợ ngành giấy Phần Lan

Hội chợ ngành giấy Phần Lan (Pulp Paper) là sự kiện lớn hàng đầu trong ngành công nghiệp rừng của Phần Lan.

Thời gian: 27-29/4/2021

Địa điểm: Trung tâm hội chợ Helsinki, Phần Lan

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển