(22/09/2020)

Hội chợ hóa chất và công nghệ sinh học Phần Lan

Hội chợ hóa chất và công nghệ sinh học Phần Lan (ChemBio) được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan.

Thời gian: 27-28/4/2021

Địa điểm: Trung tâm hội chợ Helsinki, Phần Lan

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển