(15/12/2008)

Hội chợ đồ gỗ quốc tế tại Singapore năm 2009

Hội chợ đồ Gỗ Quốc tế Singapore năm 2009 (International Furniture FairSingapore 2009, 26 th ASEAN Furniture Show)

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Singapore