(11/01/2017)

Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới về nhập khẩu nhóm hàng đồ nội thất (mã HS94) những năm qua

Từ năm 2011 đến nay, nhu cầu nhập khẩu nhóm hàng đồ nội thất tại Hoa Kỳ có xu hướng tăng, trung bình 9% giai đoạn 2011-2015. Năm 2015, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng của Hoa Kỳ đạt 61,17 tỷ USD, cao nhất cả giai đoạn, tăng 10% so với năm 2014, tiếp tục là nước đứng đầu về nhập khẩu nhóm hàng mã HS94, với thị phần 28%.
Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới về nhập khẩu nhóm hàng đồ nội thất (mã HS94) những năm qua

Đối với thị trường này, Trung Quốc hiện đang là nước có thị phần cao nhất tại đây, với kim ngạch 30,86 tỷ USD năm 2015, chiếm 50,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng đồ nội thất của Hoa Kỳ. Mexico là thị trường lớn thứ 2, với kim ngạch năm 2015 là 10,75 tỷ USD, chiếm 17,6% thị phần. Việt Nam đứng thứ 3 về kim ngạch tại Hoa Kỳ, năm 2015 đạt kim ngạch xuất khẩu 4,41 tỷ USD, chiếm 7,2% thị phần.

1001

Việt Nam tuy là thị trường lớn thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nội thất sang Hoa Kỳ, nhưng thị phần vẫn còn khiêm tốn. Từ năm 2011 đến nay, kim ngạch có xu hướng tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, trung bình 19% (cao  nhất trong 3 thị trường chính), cho thấy nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Riêng quý III giai đoạn 2011-2015, kim ngạch tăng trưởng cao, từ 500 triệu USD trở lên, đến quý III năm 2015, kim ngạch đã đạt trên 1 tỷ USD, đây là tín hiệu đáng mừng cho việc thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng nội thất của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

KIM NGẠCH NHẤP KHẨU QUÝ III GIAI ĐOẠN 2011-2016 NHÓM HÀNG NỘI THẤT TỪ THẾ GIỚI VÀ TỪ VIỆT NAM

                        Đơn vị tính: triệu USD

 

QIII/năm 2011

QIII/năm 2012

QIII/năm 2013

QIII/năm 2014

QIII/năm 2015

QIII/năm 2016

Kim ngạch nhập khẩu từ thế giới

11.323,06

12.474,67

13.362,42

14.519,94

15.927,83

16.115,58

Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam

562,96

710,76

810,54

957,16

1.209,94

1.159,65

Nguồn số liệu: ITC

 

Tổng hợp