(17/12/2020)

Hồ sơ thị trường tóm tắt Slovenia

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin chia sẻ hồ sơ tóm tắt về thị trường Slovenia (cập nhật vào tháng 12 năm 2020).

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo