(15/12/2020)

Hồ sơ thị trường tóm tắt Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin chia sẻ hồ sơ tóm tắt về thị trường Áo (cập nhật vào tháng 12 năm 2020).
Hồ sơ thị trường tóm tắt Áo

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo