(21/08/2018)

Hồ sơ thị trường Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẽ hồ sơ thị trường Áo, bao gồm các thông tin cơ bản về nền kinh tế Áo, thực trạng và tiềm năng hợp tác với Việt Nam, quy định và các lưu ý cần thiết trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.
Hồ sơ thị trường Áo

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo