(23/07/2008)

HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI XÀ PHÒNG, CÁC SẢN PHẨM LÀM SẠCH, ĐỒ VỆ SINH, KEO VÀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ CỦA BỈ

- Belgium- luxembourg association of manufactures and distributor of soap, cleaning product, toilet articales, glues and similar products

Địa chỉ: Square- Louise,49  

             B- 1000 BRUXELLES

Tel:     (322) 2389866

Fax:    (322) 2308288

Email:    detic@fedichem.be                 

Website: http://www.fedichem.be

Người liên hệ: Mrs. P. Halleux

Sản phẩm: STIC2 553, 554, 5922, 8998                  

Dịch vụ:  1.6, 2.6


Cục Xúc tiến thương mại