(17/12/2009)

Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc (EKFTA) Phần 2

 Thương vụ tại EU - Bỉ đã dịch tóm tắt các cam kết chủ yếu trong Hiệp định EKFTA ( Phần 2)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm 

 


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg