(17/12/2009)

Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc (EKFTA) Phần 1

 Thương vụ tại EU - Bỉ đã dịch tóm tắt các cam kết chủ yếu trong Hiệp định EKFTA.

Hiệp định Thương mại Tự do EU và Hàn Quốc (EKFTA) là thoả thuận tự do thương mại toàn diện nhất mà EU đã ký, theo đó sẽ loại bỏ thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm và tự do hoá tất cả các phương thức thương mại dịch vụ.

Hiệp định bao gồm các quy định về đầu tư đối với dịch vụ và công nghiệp cũng như các cam kết trong các lĩnh vực: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả chỉ dẫn địa lý), mua sắm công, cạnh tranh, minh bạch các quy định và phát triển bền vững.

Các cam kết cụ thể để loại bỏ và ngăn ngừa các rào cản phi thuế quan đối với thương mại đã được thoả thuận đối với các lĩnh vực ô tô, dược phẩm và điện tử.

Hiệp định EKFTA gồm 15 chương, nhiều Phụ lục và Phụ kiện, 3 Nghị định thư, 4 Giải thích về cách hiểu và 1 Tuyên bố chung.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg