(23/12/2020)

Giới thiệu về quy chế cấp phát Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Đài Loan

Việc cấp phát C/O chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Đài Loan hiện nay được thực hiện theo Biện pháp Quản lý Giấy chứng nhận xuất xứ và Giấy chứng nhận gia công hàng hóa (Regulations Governing Issuance of Certificates of Origin and Certificates of Processing) ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 03/4/2018 có hiệu lực từ ngày 10/4/2018
Giới thiệu về quy chế cấp phát Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Đài Loan

- Về cơ chế cấp phát: Theo Cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan (BOFT) thì Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) viết tắt là CO là một trong những loại giấy tờ chứng nhận nơi sản xuất hàng hóa, thường được cấp phát cho các giao dịch thương mại được doanh nghiệp đề nghị cấp sau khi tờ khai xuất khẩu được hoàn tất (customs clearance). Trong một số trường hợp, việc cấp phát Giấy chứng nhận này theo yêu cầu do nước nhập khẩu áp dụng thuế quan ưu đãi đối với các sản phẩm được sản xuất tại một số quốc gia cụ thể hoặc nhằm mục đích hạn chế hoặc cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ một số quốc gia nhất định, nhà nhập khẩu buộc phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ khi khai báo nhập khẩu.

 

- Về chủng loại: Giấy chứng nhận C/O được chia thành 02 loại giấy chứng nhận xuất xứ "thuế quan ưu đãi" và "thuế quan không ưu đãi".

 

- Về cơ quan cấp phát: Hiện có tổng số 103 Cơ quan được ủy quyền cấp phát Giấy chứng nhận C/O như Cơ quan kiểm tra tiêu chuẩn trực thuộc MOEA, các Hiệp hội xuất nhập khẩu và các Hiệp hội các ngành nghề, trong đó: (i) Có 103 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận C/O thông thường (General CO). (ii) Có 91 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận C/O tái xuất (Re- export CO). (iii) Có 49 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận C/O đối với hàng hóa được vận chuyển qua nước thứ ba đến nước nhập khẩu (For goods transported through a third country to the  importing country  CO); (iv) Có 49 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận gia công hàng hóa (Certificate of processing); (v) Có 07 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận nấm và măng đóng hộp xuất khẩu đi Mỹ (Canned mushroom & bamboo shoots to USA); (vi) Có 07 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận tỏi xuất khẩu đi EU (Garlic to EU); (vii) Có 16 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận C/O ưu đãi FTA và 53 Cơ quan được phép cấp phát Giấy chứng nhận C/O theo Hiệp định ECFA với Trung Quốc; (viii) Và có 19 Cơ quan được BOFT ủy quyền cấp phát Giấy chứng nhận C/O.

 

- Về tiêu chuẩn: Hàng hóa được cấp C/O chứng nhận xuất xứ Đài Loan theo quy định tại Điều 3~ Điều 5 của Luật quản lý nêu trên và được phân loại thành Xuất xứ thuần túy (wholly obtained or wholly produced); Xuất xứ chuyển đổi đáng kể (substantial transformation) đã thay đổi mã HS6 số hoặc giá trị gia tăng trên 35%, hoặc Hàng hóa cụ thể đã đáp ứng quy trình sản xuất quan trọng do BOFT công bố.

 

- Về quy trình: Doanh nghiệp sau khi kiểm tra xác định sản phẩm của mình xuất khẩu phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn xuất xứ có thể đăng nhập khai báo xin cấp phát Giấy chứng nhận C/O trên hệ thống thao tác online của BOFT ( Online Systerm for certificate of origin and certificate of processing) tại địa chỉ : https://cocp.trade.gov.tw/tbmc/ và nộp các tài liệu giao dịch liên quan cho đơn vị phát hành để xem xét cấp phát.

 

- Về chi phí: 250 TWD/ Giấy chứng nhận.

 

 Chi tiết của quy định (Bản dịch tiếng Anh)t được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ nguồn : LAWS & REGULATIONS DATABASE của Đài Loan giúp quý doanh nghiệp tham khảo.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc