(23/05/2011)

Giới thiệu về một số khu công nghiệp và khu thương mại tự do ở Ni-giê-ri-a

Tại Ni-giê-ri-a, Chính phủ Liên bang phân loại các khu thương mại thành 2 hình thức: khu công nghiệp chuyên môn hóa (về một lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhất định); và khu sản xuất, thương mại đa ngành. Để quản lý có hiệu quả những khu này, theo mức độ liên bang, hai cơ quan được thành lập là Cơ quan quản lý các khu chế xuất Nigeria (Nigerian Export Processing Zone Authority, viết tắt là NEPZA) cho các khu thương mại tổng hợp và Cơ quan quản lý các khu công nghiệp về dầu và khí đốt (Oil & Gas Free Zone Authority - OGFZA).

Doanh nghiệp xem thêm theo file đính kèm.


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á