(19/10/2017)

Giới thiệu thị trường Peru

Năm 2016, trong khi một số nền kinh tế lớn tại khu vực Nam Mỹ tiếp tục suy thoái, đặc biệt là Bra-xin, nền kinh tế Peru có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ vào những nỗ lực của Chính phủ trong việc đầu tư, mở rộng khai thác khoáng sản cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pê-ru vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khả quan. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tương mại hai chiều Việt Nam – Pê-ru đạt 353,96 triệu USD
Giới thiệu thị trường Peru

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Brazil