(16/05/2011)

Giới thiệu thị trường Maldives và quan hệ với Việt Nam

Với 396.334 người, Maldives có số dân ít nhất Châu Á và là quốc gia Hồi giáo nhỏ nhất trên thế giới. Maldives có nền kinh tế khá khiêm tốn trong khu vực Nam Á. 

Tuy nhiên, xét về tốc độ phát triển của Maldives thì Maldives là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong khu vực và tương đối  ổn định về chính trị, xã hội. Từ sau khi Anh trao trả độc lập năm 1931, nhà nước Maldives bắt đầu tập trung phát triển kinh tế và xã hội, trong đó tăng cường phát triển các ngành nghề có thế mạnh của đất nước, đó là du lịch và đánh bắt hải sản.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á