(18/01/2017)

Giới thiệu một số doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng tại Đài Loan

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, giới thiệu một số doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng tại Đài Loan để các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Chi tiết xin xem file kèm theo. 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc