(07/02/2017)

Giới thiệu Hiệp hội thương mại gạo Đài Loan

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, giới thiệu một số thông tin về Hiệp hội thương mại gạo Đài Loan để hiệp hội và doanh nghiệp liên quan Việt Nam tham khảo.

Chi tiết xin xem file kèm theo. 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc