(28/01/2010)

Giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore.

Thông tin liên hệ:

Singapore Fruits & Vegetables Importers & Exporters Association 

Địa chỉ: BKL 1, Wholesale Centre, #02-07, Singapore 110001

ĐT: (65) 67753676

Fax: (65) 67731336

E-mail: sfviea@singnet.com.sg

Website: www.singaporefva.com


Thương vụ Việt Nam tại Singapore