(09/02/2017)

Giới thiệu Hiệp hội công nghiệp trà Đài Loan

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày một tăng của doanh nghiệp Việt Nam muốn có được thông tin về các ngành hàng, nhất là thông tin về các doanh nghiệp ngành hàng Đài Loan, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, giới thiệu một số thông tin cơ bản về Hiệp hội công nghiệp trà Đài Loan, phục vụ hiệp hội và doanh nghiệp liên quan Việt Nam tham khảo.

Hiệp hội công nghiệp trà Đài Loan được thành lập từ tháng 4/1954. Thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1970, hiệp hội có tới 375 doanh nghiệp hội viên thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ trà. Hiện nay hiệp hội cũng có hàng trăm doanh nghiệp hội viên ở khắp các vùng của Đài Loan. Doanh nghiệp hội viên có thể tìm thấy tại mục “Danh mục hội viên” trên website của hiệp hội.

Sản xuất trà tại Đài Loan phát triển. Đài Loan có khoảng 14000 ha trà, sản lượng trà ô long đạt khoảng 12000 tấn, trà đen và trà khác khoảng 1300 tấn, trà xanh khoảng 500-800 tấn.

Đài Loan nhập khẩu trà nhiều hơn xuất khẩu rất nhiều. Năm 2014, Đài Loan xuất khẩu khoảng 3737 tấn trà. Trong cùng năm, Đài Loan nhập khẩu khoảng 32371 tấn trà, trong đó trà đen nhập khoảng 13931 tấn, trà xanh khoảng 10861 tấn, trà ô long khoảng 3768 tấn, trà phổ nhĩ khoảng 3811 tấn. Năm 2015, Đài Loan xuất khẩu khoảng 4744 tấn trà. Trong cùng năm, Đài Loan nhập khẩu khoảng 29934 tấn trà, trong đó trà xanh nhập khoảng 9300 tấn, trà phổ nhĩ khoảng 2039 tấn, trà ô long khoảng 3864 tấn, trà đen khoảng 14731 tấn.

Tổng giá trị sản lượng ngành trà Đài Loan đạt khoảng 150 tỷ Đài tệ.

Việt Nam xuất khẩu trà sang Đài Loan nhiều. Thời kỳ cao điểm chiếm khoảng 60%-70% tổng giá trị nhập khẩu trà của Đài Loan trong cùng kỳ. 

Địa chỉ hiệp hội: Room 7, 10 Fl., No.165 NanJing West Road, Taipei City, Taiwan.

Tel: +886-2-25586251

Email: twtea@ms65.hinet.net

Website: www.taiwantea.org.tw

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc