(10/09/2012)

Giá các mặt hàng ngô, gạo, đường ngày 3-7/9/2012

Dưới đây là giá một số mặt hàng nông sản được cập nhật từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới.

 

1.    Ngô (Corn- Chicago Board Of Trade)

 

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

3-Sep

14-Dec

USX (US Cents)

 -

-

-

-

-

4-Sep

14-Dec

USX (US Cents)

805.00

+5.25

806.75

814.75

797.50

5-Sep

14-Dec

USX (US Cents)

790.75

-14.25

798.00

798.25

789.75

6-Sep

14-Dec

USX (US Cents)

798.50

+7.75

795.00

801.50

788.25

7-Sep

14-Dec

USX (US Cents)

799.50

+1

794.00

804.00

792.50

 

2. Gạo (Rough rice - Chicago Board Of Trade)

 

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

3-Sep

19-Sep

USD

-

-

-

-

4-Sep

19-Sep

USD

15.18

-0.11

15.17

15.17

15.17

5-Sep

19-Sep

USD

14.92

-0.25

14.87

14.93

14.87

6-Sep

19-Sep

USD

14.62

-0.29

14.77

14.77

14.65

7-Sep

19-Sep

USD

14.95

+0.33

14.95

14.95

14.95

 

3.  Đường (Sugar No 11 - ICE FUTURES US)

Ngày cập nhật

Ngày giao

Loại tiền giao

Giá cuối cùng

Thay đổi

Giá mở cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

3-Sep

28-Sep

USD

-

-

-

-

4-Sep

28-Sep

USD

19.34

-0.44

19.34

19.34

19.34

5-Sep

28-Sep

USD

19.01

-0.33

19.01

19.01

19.01

6-Sep

28-Sep

USD

19.14

+0.27

19.00

19.21

18.96

7-Sep

28-Sep

USD

19.38

+0.51

19.38

19.38

19.38


Ecomviet