(07/01/2022)

G.E.Rubber (Đài Loan) tìm mua lốp xe

G.E.Rubber (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp cung ứng lốp cao su để nhập khẩu về Đài Loan.
G.E.Rubber (Đài Loan) tìm mua lốp xe

(Hình mẫu do đối tác cung cấp)

Theo đó, sản phẩm lốp mà doanh nghiệp Đài Loan tìm mua có kích thước: 175x50 mm (3.5 BAR) với ống lốp như hình ảnh mẫu đính kèm và RFQ: 3000 hoặc 5000.pcs / lot.

Chi tiết về yêu cầu sản phẩm cũng như các điều khoản hợp đồng do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc