(23/03/2017)

Fieldays 2017- Hội chợ Nông nghiệp tại New Zealand

Fieldays là Hội chợ nông nghiệp hàng năm, lớn nhất ở New Zealand và Nam bán cầu. Thường được gọi là "Field Days", tên chính thức của sự kiện là Fieldays. Có trụ sở tại Mystery Creek ở Hamilton, Waikato, sự kiện kinh doanh nông nghiệp của Fieldays thu hút hơn 120.000 du khách mỗi năm.

Fieldays là “”Sự kiện Nông nghiệp Toàn cầu” và được coi là người tiên phong trong việc giới thiệu những tiến bộ đổi mới, công nghệ và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự phổ biến này tạo cấp sân chơi cho hơn 1000 doanh nghiệp tham gia triển lãm và thu hút sự chú ý của hơn 130.000 khách và giới truyền thông toàn cầu.
Fieldays cung cấp cơ hội cho bạn để tìm hiểu thêm về ngành nông nghiệp New Zealand bao gồm những đổi mới trong chăn nuôi bò sữa, thịt bò và mùa vụ.

Fieldays 2017 tổ chức từ ngày 14 tới 17/6/ 2017 tại Mystery Creek Events Centre, TP Hamilton, Waikato, New Zealand.

Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết tại đây

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand