(23/10/2020)

EVFTA-Cam kết trong ngành gỗ, đồ gỗ, nội thất và cơ hội tại thị trường Bắc Âu

Tình hình thương mại đồ gỗ của Việt Nam năm 2019

  • Kim ngạch xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và nội thất Việt Nam với thế giới năm 2019: 10,65 tỷ USD;
  • Thị phần xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và nội thất của Việt Nam trên thế giới: gỗ và đồ gỗ 2,9%, nội thất 4,7%;
  • Tốc độ tăng trưởng lũy kế (CAGR) 2014-2019: 4%;
  • Sản phẩm xuất khẩu chính: gỗ nhiên liệu, ván ép, gỗ xẻ, đồ nội thất và các bộ phận của nội thất;
  • Các thị trường xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và nội thất chính của Việt Nam: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ và EU;
  • Xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và nội thất sang EU28 năm 2019: 843,43 triệu USD;
  • Xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và nội thất sang các nước Bắc Âu và Latvia năm 2019: gỗ và đồ gỗ 20.332 nghìn USD, các đồ nội thất, giường đệm,…: 176 triệu USD.

Cam kết EVFTA về thuế quan đối với ngành đồ gỗ và nội thất

  • Đối với các mặt hàng thuộc Chương 44: gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, than từ gỗ: (1) khoảng 83% số dòng thuế, hiện EU đang áp dụng mức thuế suất cơ sở từ 0-6%, sẽ được EU xóa bỏ về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, (ii) 17% số dòng thuế còn lại, nhóm có thuế suất cơ sở từ 7-10% mà EU đang áp dụng, sẽ được xóa bỏ dần đều về 0% trong vòng 6 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực;
  • Đối với các mặt hàng thuộc Chương 94: đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm, nệm và các đồ dung nhồi tương tự, đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, biển hiệu được chiếu sáng và các loại tương tự, nhà lắp ghép: tất cả các mặt hàng sẽ được EU xóa bỏ về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Chi tiết xem thêm tại https://vietnordic.com/2020/07/evfta-cam-ket-trong-nganh-go-do-go-noi-that-va-co-hoi-tai-thi-truong-bac-au/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển