(26/10/2020)

EVFTA-Cam kết trong ngành giày dép và cơ hội tại thị trường Bắc Âu

Tình hình thương mại giày dép của Việt Nam năm 2019

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép với thế giới: 18,32 tỷ USD;
  • Thị phần xuất khẩu giày dép của Việt Nam trên thế giới: 16,5%;
  • Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm (2014-2019): 12%;
  • Sản phẩm xuất khẩu chính: các loại giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da;
  • Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc;
  • Thương mại của Việt Nam với EU: 5 tỷ USD;
  • Thương mại của Việt Nam với các nước Bắc Âu và Latvia: 265,6 triệu USD

Cam kết EVFTA về thuế quan đối với giày dép

Trong EVFTA, EU cam kết dành ưu đãi thuế nhập khẩu cho hàng giày dép Việt Nam như sau:

  • Loại bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho 37% số dòng thuế ngành giày dép (các loại giày chống thấm cao su/nhựa, dép lê và dép đi trong nhà, nguyên phụ liệu ngành giày dép…). Các dòng thuế này đang có mức thuế suất cơ sở từ 3,5-17%;
  • Số còn lại, thuế suất cơ sở từ 5-17%, sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 3 đến 7 năm (phần lớn các loại giày dép mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu thuộc nhóm này).

Liên quan tới thuế xuất khẩu, Việt Nam có cam kết trong EVFTA loại bỏ thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu da (bao gồm cả da sống và da thuộc) trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, thuế xuất khẩu đối với nhóm hàng này sẽ được cắt giảm dần về 0% từ mức thuế cơ sở hiện nay (1-10% tùy từng mã hàng).

 

Chi tiết xem thêm tại https://vietnordic.com/2020/07/evfta-cam-ket-trong-nganh-giay-dep-va-co-hoi-tai-thi-truong-bac-au/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển