(22/10/2020)

EVFTA-Cam kết trong ngành gạo và cơ hội tại thị trường Bắc Âu

Tình hình thương mại gạo của Việt Nam năm 2019

  • Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam với thế giới năm 2019: 2,81 tỷ USD;
  • Thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam trên thế giới: 7,7%, chỉ đứng sau Ấn Độ và Thái Lan;
  • Tốc độ tăng trưởng 2014-2019: 3%;
  • Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam: Philippines, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc, Malaysia, Hong Kong;
  • Xuất khẩu gạo sang EU năm 2019: 10,9 triệu USD;
  • Xuất khẩu gạo sang các nước Bắc Âu và Latvia năm 2019: 3,63 triệu USD.

Cam kết về thuế quan và hạn ngạch thuế quan của EU đối với gạo và các sản phẩm từ gạo Việt Nam

Gạo Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU sẽ thông qua cơ chế hạn ngạch thuế quan, trong đó, lượng nhập khẩu trong hạn ngạch sẽ được hưởng mức thuế 0%.

  • EU dành riêng cho Việt Nam tổng hạn ngạch 80.000 tấn, với thuế trong hạn ngạch là 0%;
  • Xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với gạo tấm sau 5 năm;
  • Sản phẩm từ gạo: xóa bỏ thuế trong 3-5 năm.

Chi tiết xem thêm tại https://vietnordic.com/2020/07/evfta-cam-ket-trong-nganh-gao-va-co-hoi-tai-thi-truong-bac-au/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển