(21/10/2020)

EVFTA-Cam kết trong ngành cà phê và cơ hội tại thị trường Bắc Âu

Tình hình thương mại cà phê của Việt Nam năm 2019

  • Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam với thế giới năm 2019: 2,85 tỷ USD;
  • Thị phần xuất khẩu cà phê của Việt Nam trên thế giới: 8,3%, chỉ đứng sau Brazil;
  • Tốc độ tăng trưởng 2014-2019: -1%;
  • Các thị trường xuất khẩu cà phê chính của Việt Nam: EU, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Anh;
  • Xuất khẩu cà phê sang EU năm 2019: 1,16 tỷ USD;
  • Xuất khẩu cà sang các nước Bắc Âu và Latvia năm 2019: 8,64 triệu USD.

Cam kết về thuế quan của EU đối với cà phê Việt Nam

  • Thuế suất cơ bản EU hiện áp cho cà phê Việt Nam: 7,5-11,5%
  • Xóa bỏ ngay 100% số dòng thuế mặt hàng này khi Hiệp định có hiệu lực.

Chi tiết xem thêm tại https://vietnordic.com/2020/07/evfta-cam-ket-trong-nganh-ca-phe-va-co-hoi-tai-thi-truong-bac-au/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển