Binh Dinh Food JSC

Binh Dinh Food JSC

Food and beverages

No. B3 Vo Thi Sau, Nhon Binh Industrial Zone, Quy Nhon City

(84-256) 384856

bidifood_kd@bidifood.vn

http://bidifood.vn