DE KOHN TRADING AND PRODUCTION JSC

DE KOHN TRADING AND PRODUCTION JSC

Packing

No 28-BT1-X2 Bac Linh Dam, Hoang Mai

24354014

dekohn1002@gmail.com

www.daydaihang.com