(06/03/2017)

EC dự định giảm mức dư lượng tối đa chất tricyclazole trong gạo

Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà xay xát gạo châu Âu, tại một cuộc họp ngày 16-17 tháng 2/2017 của Ủy ban cây trồng, vật nuôi, thực phẩm và thức ăn gia súc, các nước thành viên EU đã ủng hộ một đệ trình của Ủy ban châu Âu về hạ thấp giới hạn cho phép (MRL) đối với chất tricyclazole trong gạo từ mức hiện hành 1mg/kg xuống 0,01mg/kg.

Quyết định chính thức có thể được đăng công báo trong tháng 7/2017 và có hiệu lực 20 ngày sau. Thời gian và điều kiện cho giai đoạn chuyển tiếp như sau :

Đối với các loại gạo không phải là gạo basmati : MRL tricyclazole  hiện hành 1mg/kg áp dụng đối với tất cả gạo được nhập khẩu hoặc đưa ra thị trường trước ngày Quyết định nêu trên có hiệu lực (dự kiến trong tháng 07/2017) ;

Gạo được bán hay xuất hiện trên thị trường bán lẻ sau tháng 7/2017 có chứa dư lượng chất tricyclazole vượt quá 0,01 mg/kg được coi là phù hợp về mặt pháp lý với điều kiện toàn bộ số gạo đó được thu hoạch từ vụ mùa 2016 tại châu Âu hoặc nhập khẩu vào châu Âu trước tháng 7/2017.

Đối với gạo basmati: do gạo basmati thường được đồ trước khi mang ra thị trường nên thời gian chuyển tiếp được cho thêm 6 tháng. Như vậy, gạo basmati được bán hay xuất hiện trên thị trường bán lẻ trước tháng 01/2018 (dự kiến) được coi là phù hợp về mặt pháp lý nếu được nhập khẩu vào EU trước tháng 01/2018.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg