(17/10/2020)

Đối tác Áo tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư về may tự động

Công ty weforyou GmbH của Áo (https://weforyou.pro/) đang tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư trong lĩnh vực may tự động. Đối tác cho biết họ có thể vận động được 1 triệu EUR từ nguồn Chính phủ để phát triển công nghệ này.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Thương vụ Việt Nam tại Áo