(13/02/2020)

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất chai, lọ nhựa từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất chai, lọ nhựa từ Việt Nam
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất chai, lọ nhựa từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia