(06/06/2019)

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng dệt may (cụ thể là khăn quàng) từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng dệt may (cụ thể là Khăn quàng) từ Việt Nam.
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng dệt may (cụ thể là khăn quàng) từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp Úc theo thông tin:

Người liên hệ:  Ms. Virginia Fernlund

Email: everysew@gmail.com 

Thương vụ Việt Nam tại Australia