(04/08/2017)

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đồ nội thất cho khách sạn

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đồ nội thất cho khách sạn.

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

In Design International

Ông Alfie Pezzi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Tel +61 3 9421 2611                                                                                                                    

Di động +61 418 303 222           

Email: alfie@indesigninternational.com.au

www.indesigninternational.com.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia