(05/08/2019)

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ Việt Nam.
Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia