(08/08/2019)

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các loại Bình phun (Aerosol products) từ Việt Nam

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các loại Bình phun (Aerosol products) như bình phun sơn, bình gas du lịch,… từ Việt Nam.
Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các loại Bình phun (Aerosol products) từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia